سارا خوبان شنبه 11 بهمن 1393 12:03 ب.ظ نظرات ()
نخ های امنیتی دارای ارزش مناسب و ماندگاری بالایی هستند و توسط عموم مردم قابل شناسایی هستند و از طرفی بازتولید آن به شدت سخت و پیچیده هستند و با هزینه ای مناسب می تواند سند امنیتی را در سطح آشکار، نسبت به حعل مصون نگاه دارد.

نخ های امنیتی درون کاغذ به عنوان یک ویژگی امنیتی در اسکناس ها ، چک ها، ویزا ها و ... قرار می گیرند. این نوع نخ ها را از نظر نحوه قرار گیری درون کاغذ به دو شکل مورد بحث قرار می گیرد.

 Embedded: در مرحله تولید کاغذ درون پالپ (خمیر) قرار می گیرد.

 Windowed: پس از تولید کاغذ در فضای خالی پانچ شده قرار می گیرند.