Admin 1 شنبه 4 آبان 1392 12:06 ب.ظ نظرات ()

برای ساختن هولوگرام انعکاسی، صفحه ی هولوگرافیک را بین نور لیزر و جسم قرار دهید. ترتیب آن از راست به چپ برابر است با : جسم، صفحه هولوگرافیک، لیزر.
جهت تابش دردو حالت:
الف. از بالا در زاویه ۴۵ درجه، با صفحه هولوگرافیک در بالای جسم صاف که در برای ما سکه می باشد.

Untitled1 هولوگرام انعکاسی

هولوگرام

ب. از کنار برای اجسام بزرگتر و حجیم تر مانند مهره شطرنج (شکل زیر)

56 هولوگرام انعکاسی

تنها فرق بین هولوگرام های انعکاسی و انتقالی در محل جاگذاری وسایل بر روی میز کار برای نمایش می باشد.

ساختن هولوگرام انتقالی بسیار شبیه به هولوگرام انعکاسی می باشد. با خصیصه های منحصر به فرد هولوگرام انتقالی، این هولوگرام های بهترین انتخاب برای نمایش در کلاس ها در مقابل با هولوگرام های انعکاسی می باشد.